Surašymo ir balsavimo sąrašai
Keisti kategoriją ar rinkinį
Vardas
Gimimas
Gyvenamoji vieta
Pridėti detalių
Raktiniai žodžiai
Daugiau
Tiksliai suderinti visus terminus
Išvalyti iš
Ieškoti Surašymo ir balsavimo sąrašai
Vardas
Gimimas
Gyvenamoji vieta
Pridėti detalių
Raktiniai žodžiai
Daugiau
Išvalyti iš
CollectionCategoryDescriptionImage
Surašymo ir balsavimo sąrašai
Daugelis šalių vykdė periodinius surašymus stebėdamos gyventojų populiacijos kitimą. Surašymo sąrašai apima naudingą informaciją apie jūsų protėvius bei jų šeimas ir leidžia jums stebėti jų buvimo vietas surašymo metu. <br><br> Užrašyta informacija skiriasi vietomis ir metais, tačiau gali būti įtraukta informacija apie namų ūkio narius, jų pavardes, amžių, gimimo vietą, gyvenamąją vietą, profesiją, imigracijos ir pilietybės detales, vedybinį statusą, karinę tarnybą ir dar daugiau.