Aškenazių žydai etninė kilmė - populiariausios šalys
Aškenazių žydai etninė kilmė, remiantis MyHeritage DNR naudotojų duomenimis, paplitusi šiose šalyse.
Pasirinkti kitą etninę kilmę
Procentai rodo, kokia dalis MyHeritage DNR naudotojų, turinčių Aškenazių žydai etninę kilmę, yra toje šalyje.
Rodyti visas šalis
Aškenazių žydai etninė kilmė
Aškenazimai yra Europos žydų diaspora, kurios bendruomeninė kilmė siekia Vokietiją ir Prancūziją, o vėliau – migraciją į rytus link Lenkijos ir slavų šalių. Dėl tradicinės santuokos praktikos ir atsiskyrimo nuo aplinkinių kultūrų aškenazių žydų populiacija yra genetiškai labai glaudžiai susijusi. Dėl persekiojimo, genocido ir Holokausto niokojimo aškenaziai žydai migravo visame pasaulyje, o didžiausia populiacija yra JAV ir Izraelyje, o didelė populiacija yra Amerikoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje. Žydų kultūra akcentuoja mokymąsi, o tai gali paaiškinti, kodėl – nors žydai sudaro tik 0,2 % pasaulio gyventojų – maždaug ketvirtadalis visų Nobelio premijos laureatų buvo žydai.