Sveiki

Aš esu Arūnas Beržanskis ir aš pradėjau šią svetainę.
Ši svetainė buvo sukurta naudojantis MyHeritage.com. Tai yra puiki sistema, leidžianti bet kam, kaip tu ir aš, kurti privačią savo šeimos svetainę ir šeimos medį, bei dalintis šeimos nuotraukomis.

Ši giminės istorija skirta, kad giminės palikuonys retkarčiais prisimintų, jog jų giminės kraujo pulsavimas prasidėjo ne vakar, kad gyvenimas tęsiasi, o paslaptinga kelionė niekada nesibaigia. Tai skatina noras pažinti protėvių šaknis, juolab kad nė vienas negalim pabėgti nuo savo praeities. Savo giminės istorija – šventas dalykas.

Man didelį įspūdį paliko tėvo pasakojimai, jog Beržanskių giminė kilusi iš Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino sūnaus Klausučio. J.Beržanskis siekė tą kilmę įrodyti dokumentais. Juolab, kad draugai ir net jo brolis Liudvikas tuo nelabai tikėjo. Carinės Rusijos imperijos sąlygomis tai padaryti buvo gana nelengva. Rusų valdininkai visaip trukdė naudotis archyvais, o užgrobę valdžią bolševikai konfiskavo Mogiliovo, Vitebsko gubernijų  dvaruose J.Beržanskio sukauptą medžiagą. Taigi turėdadamas vienintelį tikslą atkurti istorijos įvykius, o savo protėvius traktuoti kaip Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ir jo tikro sūnaus Žemaičių Kunigaikščio Klausučio ainius, Lietuvos valstybės amžinuosius bajorus, peržiūrėjo šimtus, o gal ir tūkstančius knygų, šifravo vardus ir pavardes įvairiuose tuometinių įstaigų dokumentuose. Jau nepriklausomoje Lietuvoje, 1930 metais savo paieškų rezultatus išleido gausiai konkrečiais faktais paremtoje, išties rimtoje geneologinėje studijoje „Lietuvių heraldika” , kurios antroji laida išėjusi 1932 m. Šį darbą oficialiai patvirtino jo paties įkurta Lietuvos bajorų sąjunga ir notaras.

Ši medžiaga patvirtina Beržanskių giminės kilmę.Lietuvių heraldika / Jonas Gediminas-Beržanskis-Klausutis. Kaunas : A. Bako spaustuvė, [1930]

* "ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2001 m. Nr. 1

* Kazimieras DOBKEVIČIUS. 2002 m. "XXI amžius"

Šeimos naujienos
Spl 10, 2011
Arūnas Beržanskis atnaujino Antanas Beržanskis išsamesnę informaciją šeimos medyje Beržanskis Family TreeBeržanskis Family Tree.
Rgp 11, 2011
Arūnas Beržanskis atnaujino Žagaraitė Marcijona , Petras Lukauskas , Barbora , Pranas Macevičius ir 4 asmenų išsamesnę informaciją šeimos medyje Beržanskis Family Tree.
Rgp 08, 2011
Arūnas Beržanskis atnaujino Tadas Macevičius , <Privatu> Macevičius , <Privatu> Beržanskytė , Ona Lukauskaitė ir 12 asmenų išsamesnę informaciją šeimos medyje Beržanskis Family Tree.
Arūnas Beržanskis pridėjo Tadas Macevičius , <Privatu> Macevičius , Barbora , Pranas Macevičius ir 19 asmenis (-ų) į šeimos medį: Beržanskis Family Tree.
Arūnas Beržanskis sukūrė naują šeimos medį: Beržanskis Family Tree
Arūnas Beržanskis sukūrė šeimos svetainę.
Linkime malonaus laiko besinaudojant savo šeimos svetaine, esančia MyHeritage!
Naujienų straipsniai
Naujienų straipsnių nėra
Apsilankymų
0000686