Neįvardintas

Julius Paštukas
Nuotraukų demonstracija
Kolūkiečiai

Mikolina Kojienė (gimusi Surgėlaitė)
Mykolas Surgėla
Vladislava Matulienė (gimusi Surgėlaitė)
Zofija Mučinienė (gimusi Surgėlaitė)
Šeimos fotografijos
   (Rodyti)
:
:
Atlikta
Atšaukti
Pridėti naują žmogų:
Pavyzdžiai: Apr 11 1970 arba Apr 1970, arba 1970
Pridėti
Atšaukti
Kuris Edvin Moses ar jūs turite galvoje, kad?