<Privatu> Klietkus

Artimiausia šeima

<Privatu> Klietkienė (Mončytė)
Sutuoktinis (-ė)
<Privatu> Jasiūnienė (Klietkutė)
Vaikas
Bronius Klietkus
Tėvas
Petronėlė Klietkienė (Danieliūtė)
Motina
Alfonsas Klietkus
Brolis
Aldona Pudžiuvelienė (Klietkutė)
Sesuo
Ona Klietkutė
Sesuo
Petras Klietkus
Brolis
<Privatu> Stankienė (Klietkutė)
Brolis/sesuo
Protėvių paieška:
Ieškoti Ieškoti

Atsisiųskite mūsų ypač gerą genealogijos programinę įrangą nemokamai

Smagu ir paprasta vartoti
Lengvai importuoja jūsų GEDCOM failus
Smart Matching™ technologija
Palaiko 40 kalbų